visoravan

Odmorišta supova na zapadnoj visoravni iznad Bašćanske doline

Priroda zanimljivosti

Zabilježene pozicije dobivene putem satelitskih odašiljača, kojima su opremljeni supovi, daju nam iz dana u dan  kvalitetan uvid u korištenje životnog prostora ovih velikih ptica grabljivica. Više od 20.000 lokacija (točaka) utvrđenih od nekoliko supova koji većinu vremena provode na južnom Krku i otoku Prviću, otkrivaju nam mikro zone od posebnog interesa za supove, kao što su mjesta na kojima se redovno odmaraju tijekom dana ili na kojima noće. Iako se glavna gnijezdilišta supova nalaze na liticama unutar krčkog ornitološkog rezervata Glavina-Mala luka, pažnju nam privlače i telemetrijski podaci koji upućuju na intenzivno korištenje  nekoliko lokaliteta izvan rezervata, na rubu visoravni koja se uzdiže zapadno od Bašćanske doline. Radi se o širem području Belovih stena i impozantnoj litici koja se nalazi u ishodišnom (gornjem) dijelu kanjona Vinča dol, kao i nekoliko pozicija (litica) na grebenu Orlje te o istoimenoj lokvi Orlje, za koju smo utvrdili da je supovi posjećuju. Sve navedeno pridonosi boljem mapiranju područja koja su od važnog značenja za naše supove, uključujući i potencijalno utvrđivanje novih lokacija gniježđenja. (M.M.)

Odmorišta supova na zapadnoj visoravni iznad Bašćanske doline

Istaknuta litica u kanjonu Vinča dol na kojoj redovno borave bjeloglavi supovi. Lijepo je vidljiva polica, na dijelovima umrljana supovim izmetom, odnosno bogata žutim nitrofilnim lišajevima koji se razvijaju upravo obilno na stijenama gdje ptice odlažu godinama svoj izmet. (Foto: M.M.)