lika

Sup "Fojiška" u Lici

Priroda Novosti

Sup “Fojiška” udaljio se s Kvarnera, učinivši izlet do susjedne nam Bosne i Hercegovine, a na povratku zaustavio se u Lici, nešto južnije od Nacionalnog parka Plitvička jezera, točnije na području Krbavice, gdje boravi već od 24. listopada. Prema lokacijama koje dobivamo putem satelitskog odašiljača, razvidno je da sup leti, ali na relativno malom području. Obzirom da isprva vremenske prilike u Lici nisu bile povoljne za povratak preko Velebita na Kvarner, pretpostavljali smo da ptica možda odmara i čeka bolje vrijeme za let.  Zamolili smo ipak kolege iz Nacionalnog parka Plitvička jezera da “bace oko” na situaciju na terenu, što su oni bez oklijevanja i učinili, a ovim putem zahvaljujemo im još jednom na pomoći!

Bjeloglavog supa su, na danim im koordinatama, spazili u letu iznad ličkih pašnjaka. Područje na kojem “Fojiška” trenutno boravi, mozaik je šumskih površina i krških polja gdje se napasa stoka. Unatoč stabilnom vremenu, sup “Fojiška”, očito nema još namjeru napustiti Krbavicu. Od kolega iz NP Plitvička jezera doznali smo da je prije nekoliko godina  učestalo viđan jedan bjeloglavi sup u okolici mjesta Udbina. Područje gdje boravi “Fojiška”, dio je teritorija i jednog vučjeg čopora, pa postoji mogućnost da se sup hrani također i na ostatcima vučjeg plijena.

U svakom slučaju valja biti krajnje oprezan i nadalje pratiti situaciju, jer radi problema koje stočari imaju s vukovima, prošle zime je u Lici, u blizini mjesta Mazin, na zatrovanoj meki namijenjenoj vuku, uginuo suri orao. Upravo je trovanje predatora u prošlosti (vukova, medvjeda, lisica), koje je danas strogo zabranjeno, bio jedan od glavih uzroka nestanka supova diljem Hrvatske i Europe, gdje su nažalost supovi stradavali hraneći se na zatrovanim strvinama. (M.M.)

Sup "Fojiška" u Lici

GPS trag leta supa “Fojiška”: od Kvarnera do Gornjeg Vakufa u BiH i povratak s trenutnom lokacijom

Sup "Fojiška" u Lici

Stoka na ličkim pašnjacima, na području gdje boravi sup “Fojiška”. (Foto: Nikola Magdić, JU Nacionalni park Plitvička jezera)

Sup "Fojiška" u Lici

“Fojiška” fotografirana u letu, u društvu, vjerojatno škanjca mišara. (Foto: Nikola Magdić, JU Nacionalni park Plitvička jezera)

Sup "Fojiška" u Lici

Detalj iz ličkog krajobraza. (Foto:Nikola Magdić, JU Nacionalni park Plitvička jezera)