supovi na okupu

Ostvarena suradnja s Poljoprivrednom zadrugom Otok Krk

Priroda Novosti

Nedavno smo ostvarili suradnju i s Poljoprivrednom zadrugom Otok Krk vezano uz osiguranje otkupa dijela ovaca za potrebe našeg hranilišta za bjeloglave supove, o kojem vodimo brigu. Hranilišta za supove, ili popularno zvani „restorani za supove“, važna su mjera u očuvanju kvarnerske populacije supova, čija prehrana u prirodi ovisi isključivo o strvinama.

Smanjenjem ekstenzivnog ovčarstva nastali su i teži uvjeti za supove koji, kako bi pronašli potrebne strvine moraju odvajati više vremena i odlaziti na veće udaljenosti “češljajući” otoke i priobalje u potrazi za dnevnom količinom hrane, što se u proljeće i ljeto kada othranjuju mlade u gnijezdima još više intenzivira. Veseli nas ova suradnja, a sigurni smo i supove, koji će u svom „restoranu“ na Cresu imati još više hrane.