supovi na prviću

Bjeloglavi supovi – čuvari otoka Prvića

Priroda zanimljivosti

Otok Prvić dom je koloniji bjeloglavih supova, koji gnijezda većinom svijaju na strmim liticama okrenutim prema Velebitskom kanalu, a samo pokoje godine nekoliko parova gnijezdi i na suprotnoj strani otoka, zaklonjenom od bure.  Broj gnijezdećih parova u ovoj koloniji varira, pa smo tako 2017. godine evidentirali 18 parova, 2018. g. 17, 2019. g. 16, a 2020. godine 21 par na gniježđenju. Krajem mjeseca studenog obišli smo otok, a u jutarnjim satima, na uobičajenom odmorištu, dočekali su nas supovi na Prviću, poredani jedan do drugog, nalik na čuvare neke surove i mitske  kamene utvrde, koja kontrolira plovni put kroz Senjska vrata…(M.M.)

Bjeloglavi supovi - čuvari otoka Prvića

Supovi na odmorištu, na otoku Prviću, prije odlaska u potragu za hranom.

 

Bjeloglavi supovi - čuvari otoka Prvića

Supovi se griju na “slabom” zimskom suncu…otok Prvić