bjeloglavi supovi na hranilištu

Stari znanci na hranilištu…

Priroda zanimljivosti

Među mnogobrojnim bjeloglavim supovima koji posjećuju creski „restoran za supove“, uvijek nam je drago kad uočimo one puštene iz našeg oporavilišta. Sup CYN (pušten 17/9/2018) i sup CXL (pušten 4/5/2018) samo su neki od mnoštva prstenovanih hrvatskih i talijanskih supova koji redovno dolaze na hranilište. Nalaze prstenovanih supova prijavljujemo nacionalnoj prstenovačkoj centrali u Hrvatskoj – Zavodu za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osim hrvatskih i talijanskih, na hranilištu evidentirali smo još supove prstenovane u Bugarskoj, Grčkoj, Izraelu… (M.M.)

Stari znanci na hranilištu...

 Snimljeno 12/12/2020

 

Stari znanci na hranilištu...

Snimljeno 14/12/2020