Lokvice na creskoj Tramuntani

Lokvice na creskoj Tramuntani

Priroda zanimljivosti

Šumovita creska Tramuntana obiluje prirodnim zanimljivostima pa se na tom području može pronaći i nekoliko velikih lokvi, a za vrijeme obilnijih kiša u brojnim plitkim dolcima oblikuju se lokve koje ubrzo potom presuše. Neke od takvih presušujućih lokvi, u kojima se voda nešto dulje zadrži, mogli bi uvrstiti u skupinu mediteranskih povremenih lokvi, premda, koliko se zasad može naslutiti, u njima izostaje živi svijet tipičan za taj ugroženi tip staništa.

Lokvice na creskoj Tramuntani

 

Uobičajeno povremene lokve u kojima se nakupljena kišnica zadrži neko vrijeme imaju dno prekriveno muljem i glinom. U plitkim dolcima u kojima se kišnica u obliku lokvica zadrži tek nekoliko sati ili dana, u ovo doba godine – a fotografije su snimljene između 9. i 21. 12. 2022., u dnu se iznad vodom natopljenog šumskog tla nalazi pokrivač od otpalog lišća na kojemu se formira lokvica.

 

Lokvice na creskoj Tramuntani

Lokvice na creskoj Tramuntani

Marko Randić i Tomislav Anić, fotografije: Tomislav Anić