Iznimka koja potvrđuje pravilo – 2. dio

Iznimka koja potvrđuje pravilo – 2. dio

Priroda zanimljivosti

Teško je govoriti o supovima, a da ne pričamo o njihovu letu, pa evo još jednog recentno zabilježnog primjera. Ovaj put radi se o preletu s otoka Raba preko Kvarnerića na otok Cres. Udaljenost slična, oko 22 kilometra, prevaljena za 20 minuta. Ono što ovaj slučaj razlikuje od prošlog, malo je drugačija strategija leta iznad otvorenog mora, koristeći klizeći let s više na nižu točku. Supovi u klizećem letu, radi gravitacije gube na visini, stoga je ova jedinka iznad Raba postigla visinu od 2.232 metra, da bi iznad Cresa GPS zabilježio nadmorsku visinu od 971 m. (m.m.)

Iznimka koja potvrđuje pravilo – 2. dio

Ukoliko se radilo isključivo o klizećem letu, možemo izračunati da je prosječna vrijednost poniranja bjeloglavog supa na svakih 100 metara prijeđenog klizećeg leta bila oko 6 metara visine.