lika

Sup "Fojiška" u Lici

Priroda Novosti

Sup “Fojiška” udaljio se s Kvarnera, učinivši izlet do susjedne nam Bosne i Hercegovine, a na povratku zaustavio se u Lici, nešto južnije od Nacionalnog parka Plitvička jezera, točnije na području Krbavice, gdje boravi već od 24. listopada. Prema lokacijama koje dobivamo putem satelitskog odašiljača, razvidno je da sup leti, ali na relativno malom području. Obzirom da isprva vremenske prilike …

kvarner

Sup Fojiška, za sada, još na Kvarneru!

Priroda Novosti

Iako su prošla puna dva mjeseca od puštanja supova iz Oporavilišta, pretpostavili smo da će se puštene mlade ptice ubrzo pridružiti  brojnim kvarnerskim jedinkama koje u proljeće kreću prema talijanskim i austrijskim Alpama, na „ljetovanje“ u planine, zamijenjujući naše otoke i more s alpskim krajobrazom, čiji su vrhunci i tijekom ljeta pokriveni snijegom. Vjerujemo da su neki od puštenih supova …