lika

Sup "Fojiška" u Lici

Priroda Novosti

Sup “Fojiška” udaljio se s Kvarnera, učinivši izlet do susjedne nam Bosne i Hercegovine, a na povratku zaustavio se u Lici, nešto južnije od Nacionalnog parka Plitvička jezera, točnije na području Krbavice, gdje boravi već od 24. listopada. Prema lokacijama koje dobivamo putem satelitskog odašiljača, razvidno je da sup leti, ali na relativno malom području. Obzirom da isprva vremenske prilike …