Stradali supovi struja 20.05.2020. 

Dobre vijesti za supove i ostale ptice stižu nam iz HEP ODS d.o.o.!

Priroda Novosti

Problem stradavanja ptica od strujnog udara na otoku Cresu, a posebno bjeloglavih supova, koji su česte žrtve elektrokucije, biti će u potpunosti riješen realizacijom planiranih mjera zaštite koje je HEP ODS d.o.o. usuglasio s distribucijskim područjem “Elektroprimorje” Rijeka. Prema danim nam informacijama, već u 2020. godini biti će prioritetno izvršena zaštita svih elemenata na kojima smo nedavno utvrdili stradavanja supova …