Meraška jama i supovi

Meraška jama i supovi

Priroda Monitoring supova

Strme litice obrušavajući se u dubinu goleme Meraške jame na otoku Cresu skrovito su odmorište za bjeloglave supove koji, u većim ili manjim skupinama, provode noć na tim stijenama, koje obiluju policama, raspuklinama, potkapinama ili na krošnjama stabala koje prkose sili teži, rastući iz živog kamena. Supovi, nakon svitanja, sinhronizirano napuštaju liticu, njih do trideset, jedan za drugim otiskuju se …