Crtica iz monitoringa

Crtica iz monitoringa

Priroda Monitoring supova

Kao protekle četiri i ove smo zime krenuli u evidentiranje parova bjeloglavih supova koji su na gniježđenju. Polaganje jednog jedinog jajeta u gnijezdo odvija se kod supova u razdoblju od sredine siječnja do sredine veljače, a za početak obišli smo koloniju supova koja gnijezdi na liticama otoka Plavnika. Oko ribogojilišta uz njegove sjeverne obale i u kanalu Krušija susrećemo nekoliko …

Lijepe vijesti s otoka Plavnika

Lijepe vijesti s otoka Plavnika

Priroda Monitoring supova

Tijekom prosinačkog obilaska otoka Plavnika, zatekli smo jednu skupinu bjeloglavih supova kako upija jutarnje sunčeve zrake, sjedeći raspršena na stjenovitim policama i stablima koja rastu na rubu litica, dok je drugih  desetak ptica već bilo u zraku, polagano dobivajući visinu kružeći nad otokom. Pregledom fotografija snimljenih supova, s dvije smo jedinke uspjeli očitati oznake zelenog prstena i jako smo se …

Monitoring supova 2017

Monitoring supova 2017

Priroda Monitoring supova

Gotovo uvijek nekoliko supova na Plavniku odmara na svom poznatom odmorištu, osušenom stablu na vrhu litice,  gdje ih se lako može zamijetiti. Tijekom lipnja Javna ustanova „Priroda“, u suradnji s Udrugom BIOM, provodi drugu fazu monitoringa gnijezdeće populacije bjeloglavih supova, odnosno utvrđuje uspješnost inkubacije. Naime, mladi supovi koji su na svijet došli ove godine, slijedećih se tjedana približavaju napuštanju sigurnosti …