Močvara

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

U  najdublje u kopno uvučenom dijelu creske Luke, nedaleko creske marine nalazi se maleno močvarno područje – slanište, ne toliko važno zbog veličine i površine koliko zbog osebujnog tipa staništa i posebnog položaja na kojemu je smješteno. To je Piskel ili Pišće, o čijoj naravi  govori sam naziv. U ovoj je minijaturnoj močvari zanimljiva i znamenita zamočvarena šumica crne johe …