Močvara

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

U  najdublje u kopno uvučenom dijelu creske Luke, nedaleko creske marine nalazi se maleno močvarno područje – slanište, ne toliko važno zbog veličine i površine koliko zbog osebujnog tipa staništa i posebnog položaja na kojemu je smješteno. To je Piskel ili Pišće, o čijoj naravi  govori sam naziv. U ovoj je minijaturnoj močvari zanimljiva i znamenita zamočvarena šumica crne johe (Alnus glutinosa), čija stabla rastu uz mali potok koji ovdje protječe (sl. 1). Šumica crne johe jedina je te vrste na otoku Cresu (a vjerojatno i na drugim jadranskim otocima!) i prema predaji ovdje je umjetno zasađena.

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Sl. 1. Sastojina joha (foto: M. Randić)

Na rubu pličina gdje se more miješa sa slatkom i bočatom vodom razrasle su se nevelike sastojine trske (Phragmites communis, sl. 2) te oštrih sitova (Juncus acutus) koji grade sredozemnu zajednicu velikih obalnih sitova (asocijacija Juncetum maritimo-acuti, sl. 3). Zajednica sitova otporna je na velike promjene u stupnju zaslanjenosti muljevite podloge. Uz more, na zamuljenim niskim obalama vrvi od mnoštva rakušaca, crvolikih životinja i kornjaša obalnih hitri (Cicindella sp.). Pojedine od ovih beskralješnjaka hrana su ptičjem svijetu, koji je osobito raznolik u vrijeme selidbenih preleta, kada u akvatoriju oko močvare bude na preletu i zimovanju nekolicina rjeđih ptičjih vrsta.

M. R.

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Sl. 2. Tršćak (M. Randić)

Močvara Piskel / Pišće kod grada Cresa

Sl. 3. Sastojina oštrog sita (foto: M. Randić)