Creska toponimija

Crtica iz creske toponimije – fitotoponimi Tramuntane

Priroda Novosti, zanimljivosti

Pobudu za imenovanje pojedinih predjela u creskom krajobrazu ljudi su, između ostalog, nalazili u brojnim vrstama i često naočitim primjercima biljnog svijeta, posebno drveća koje može izrasti u neobičnim i upadljivim oblicima ili može biti vrlo staro i zbog toga uočljivo. Takvi nazivi predjela – fitotoponimi, poseban su skup mjesnih naziva ili toponima. Među drvećem koje se u krajobrazu najviše ističe već smo ranije naveli jedan primjer iz flore creske Tramuntane, a to je vazdazeleni hrasta crnika (Quercus ilex). Njegove i zimi zelene krošnje upadljive su između krošnji listopadnih stabala kakva prevladavaju u submediteranskim šumama sjevernog dijela otoka Cresa. Stoga ne čudi da su i dva ovdašnja zaselka – Vela Črnika kod Porozine i Mala Črnika kod Filozića vjerojatno dobila naziv po ovom vazdazelenom stablu.

Opažanja o fitotoponimiji Tramuntane potkrepljuje i primjer predjela Komorišćica sjeverozapadno od naselja Dragozetići koji je naziv vjerojatno dobio prema vazdazelenom grmu ili niskom stablu komoriki, kako se na Tramuntani naziva zelenika (Phillyrea latifolia).

Crtica iz creske toponimije – fitotoponimi Tramuntane

Sl. 1. Bodljikava diraka (Paliurus spina-christi) i vazdazelena zelenika, na Tramuntani znana kao komorika (Phillyrea latifolia), dale su pobudu imenovanju pojedinih predjela na otoku Cresu (foto: M. Randić).

Već i letimičnim pregledom topografske karte 1 : 25000 otkrivamo da je na Tramuntani ubilježena još nekolicina zanimljivih fitotoponima, a to bi, primjerice, bili predjeli Poddupčić (po dubu ili hrastu meduncu, Quercus pubescens), Cerakovi (vjerojatno po hrastu ceru, Quercus cerris), Grabrina (po grabu, Carpinus sp.), Drenova (po drijenu, Cornus mas), Mogranj (po pitomom šipku, Punica granatum), Mukova (možda po nekoj vrsti iz roda oskoruša, Sorbus), Rosuja (možda po nekoj vrsti trave, Poaceae).

Crtica iz creske toponimije – fitotoponimi Tramuntane

Sl. 2. Predio Mogranj na Tramuntani (foto: M. Randić).

Također je i nekolicina obalnih predjela Tramuntane – rtova i uvala dobila nazive po biljkama: rt Jablanac (po jablanu ?, Populus nigra var. pyramidalis, ili možda po jabuci Malus sp.), Papratni rt (po paprati bujadi, Pteridium aquilinum), rt Žrnov (možda po velikom vrijesu, Erica arborea), kao i uvale Smokovec i Smokovina (po smokvi, Ficus carica) te uvala Diračni (po drači ili diraki, Paliurus spina-christi). Detaljnijim istraživanjem vjerojatno bi se broj fitotoponima Tramuntane znatno povećao, a bilo bi zanimljivo obići sve te predjele i utvrditi nalazi li se još na terenu bilje po kojemu su oni dobili nazive.

Marko Randić i Tomislav Bandera Anić