Dendroflora

Dendroflora – drveće, grmlje i drvenaste povijuše otoka Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na otoku Cresu razvija se razmjerno bogata dendroflora, odnosno skup svih drvenastih biljnih vrsta  u kojeg ubrajamo drveće, grmlje i drvenaste povijuše (sl. 1, 2 i 3). Ukupno je u dendroflori ovog bioraznolikošću bogatog otoka zastupljeno 90 vrsta od čega je 59 listopadnih naspram 31 vazdazelena vrsta. Razvrstamo li predstavnike dendroflore još detaljnije oni su na otoku Cresu zastupljeni s 27 listopadnih vrsta stabala, 28 listopadnih vrsta grmova i 4 listopadne vrste povijuša, dok se među vazdazelenom dendroflorom na ovom otoku izdvaja 10 vazdazelenih vrsta drveća, 17 vazdazelenih vrsta grmova i 4 vazdazelene vrste povijuša (sl. 3). Potrebno je napomenuti da u prethodnu analizu nisu uvršteni patuljasti grmići i polugrmovi te drveće i grmlje koje se na otoku Cresu uzgaja u hortikulturne svrhe. Međutim, u ovu je brojčanu usporedbu uvrštena nekolicina vrsta koje nisu autohtone, ali se kao, primjerice, crni bor, alepski bor i brucijski bor već dugo uzgajaju i samoniklo se šire. Iz prethodne kratke analize broja vrsta dendroflore otoka Cresa proizlazi da broj listopadnih predstavnika znatno nadmašuje broj vrsta vazdazelenih predstavnika. Postoji više razloga zbog čega je tome tako, a jedan od njih je, vjerojatno, da otok Cres, ipak, po svojim klimatskim obilježjima, geografskom položaju (i znatnoj nadmorskoj visini u sjevernom dijelu) više naginje submediteranskom podneblju sa svim vegetacijskim značajkama polu-Sredozemlja u kojima brojčano pretežu listopadne vrste (sl. 1 i sl. 2).

M. R.

Dendroflora – drveće, grmlje i drvenaste povijuše otoka Cresa

Sl. 1. Dugolisna divlja kruška (Pyrus spinosa, P. amygdaliformis). Kao izdržljivo i na sušu otporno listopadno stablo, jednako dobro uspijeva među ostalim listopadnim stablima u submediteranskom okruženju na sjevernom dijelu otoka Cresa, kao i među vazdazelenim vrstama dendrofolore u eumediteranskom južnom dijelu otoka – snimljeno na Punti križa (foto: M. Randić)

Dendroflora – drveće, grmlje i drvenaste povijuše otoka Cresa

Sl. 2. Južni Cres izrazito je eumediteranski, s pretezanjem vazdazelenih drvenastih vrsta, međutim, na specifičnim mikrostaništima, kao što su ponikve s dubokim tlom, između vazdazelenih vrsta ponegdje je pomiješan listopadni hrast medunac (Quercus pubescens) – primjer je i ova ponikva s mješovitom, vjerojatno reliktnom vazdazelno-listopadnom šumom na Punti križa (foto: M. Randić)

Dendroflora – drveće, grmlje i drvenaste povijuše otoka Cresa

Sl. 3. Tetivika (Smilax aspera) je vazdazelena drvenasta povijuša – na otoku Cresu nalazimo je kako u submediteranskom dijelu tako i u eumediteranskom (foto: M. Randić)