boksit

Boksit na Tramuntani

Priroda Novosti, zanimljivosti

Boksit je ruda iz koje se dobiva (u današnje vrijeme) dragocjeni metal aluminij. Glavni minerali od kojih je ruda građena jesu aluminijevi hidroksidi. Izrazito crvenkasta boja boksita potječe od primjesa željezne rude hematita. Na otoku Cresu boksit se nalazi u mnogobrojnim malim ležištima, a u većini slučajeva povezan je s nastankom crvenih tala – crvenice ili terra rosse (sl. 1). Ležišta su posebno učestala u sjevernom dijelu otoka, na Tramuntani.

Boksit na Tramuntani

Sl. 1. Tipično sredozemno crveno tlo – crvenica

Na području Tramuntane boksit se počeo eksploatirati već tijekom I. svjetskog rata, za vrijeme Austro-Ugarske uprave. Eksploatacija se nastavila tijekom razdoblja talijanske uprave, a boksit  se kopao i nakon II. svjetskog rata tijekom jugoslavenske uprave. Zbog iscrpljivanja ležišta kopovi su napušteni osamdesetih godina XX. stoljeća. To su bili mahom površinski kopovi pa su neki i danas vidljivi u krajobrazu Tramuntane, kao manja ili veća udubljenja u terenu (sl. 2).

Boksit na Tramuntani

Sl. 2. Jedna od brojnih boksitnih jama zaostalih od iskopa boksita na creskoj Tramuntani.

Uz nekadašnje boksitne kopove ostale su nakupine boksitne rude i hrpe jalovine koje se lako prepoznaju po tipičnoj crvenkastoj boji. Naiđemo li na takva mjesta i želimo li se uvjeriti da se tamo doista kopao boksit, postoji i jedan zanimljiv „test“ kojim se „dokazuje“ da je neka stijena boksitna ruda. Naime, prinese li se komadić boksitne rude vrhu jezika ruda se za nj prilijepi i zbog adhezijskih sila može (u nekim slučajevima) visjeti na jeziku bez da otpadne, prkoseći sili teže.

M. R.