krajobraz

Krajobrazna cjelina Osor i Punta križa

Priroda Novosti, zanimljivosti

Uz izložbu “Krajobrazi otoka Cresa” – Krajobrazna cjelina Osor i Punta križa

Najzad smo upoznavajući krajobrazne raznolikosti otoka Cresa došli  i do krajnje, najjužnije krajobrazne cjeline otoka koja je po osnovnim značajkama u stanovitoj opreci prema najsjevernijoj cjelini – Tramuntani (https://belivisitorcentre.eu/2019/06/krajobrazna-cjelina-trmuntana/). Niskog je i pretežno zaravnjenog reljefa, a šuma koja je gusto obrasta vazdazelenog je značaja (sl. 1), što je krajobrazni kontrast prema brdovitosti i listopadnoj šumi Tramuntane. Zbog niskih obala i danas rijetko aktivnih bujičnih jaruga u ovoj se krajobraznoj cjelini nižu brojne duboko u kopno usječene slikovite uvale (sl. 2).

Krajobrazna cjelina Osor i Punta križa

Sl. 1. Jedno od osnovnih obilježja područja Punte križa su niske obale i bujna vazdazelena sredozemna šuma hrasta crnike (foto: M. Randić)

Krajobrazna cjelina Osor i Punta križa

Sl. 2. Punta križa odlikuje se brojnim duboko u kopno otoka usječenim uvalama – uvala Toverašćica s ostatkom nekadašnjeg “priručnog” privezišta (foto: M. Randić)

Krajobrazna cjelina Osor i Punta križa

Sl. 3. Prolaz u pastirskom suhozidu u uvali Barnestrovica sjeveroistočno od pastriskog stana Matalde (foto. M. Randić)

Krajobrazna je cjelina razdijeljena u tri krajobrazna područja: Šumovite i razvedene obalne strane Punte križa, Središnju udolinu Punte križa i Osor s plitkom uvalom. U prvom krajobraznom području nema stalnih naselja već su tu raštrkane manje zapuštene ruralne cjeline i pastirski stanovi: Drakovac, Murtovnik, Sv. Anton, Parhavac, Smrečje, Lusare i Peski, oko kojih su krčevine u gustoj šumi hrasta crnike, gdje se u prošlosti obrađivalo tlo. U Središnjoj udolini nalazi se glavno naselje – Punta Križa po kojemu je krajobrazna cjelina dobila naziv. Područje se također odlikuje šumovitošću, ali ima i krčevina na kojima su aktivni maslinici i druge poljoprivredne površine. Pastirski stanovi poput Matalde posljednjih se godina obnavljaju, ali sada s promijenjenom gospodarskom namjenom, od pastirske (sl. 3) ka agroturističkoj i ugostiteljskoj ulozi. Područje je znamenito po istaknutom vidikovcu – najvišem vrhu Vela Straža (154 m n.v.) i prapovijesnom nalazištu Jamina Sredi. Krajobrazno područje Osor s plitkom uvalom ističe se povijesnom urbanom cjelinom nekoć najvećeg i vladajućeg naselja nad cijelim Cresko-lošinjskim arhipelagom (sl. 4). Uz Osor se proteže morem potopljena zaslanjena močvara i nekoliko lokvama sličnih bočatih vodenih površina bogate biološke raznolikosti.

M. R.

Krajobrazna cjelina Osor i Punta križa

Sl. 4. Proljetni cvjetni motiv na šterni glavnog trga u Osoru (foto: M. Randić)