krajobraz

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Priroda Novosti, zanimljivosti

Izložba „Krajobrazi otoka Cresa“

U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu povodom Međunarodnog dana zaštite okoliša, 5. lipnja 2019., postavljena je izložba „Krajobrazi otoka Cresa“. Izložba je rezultat suradnje Otočne razvojne agencije (OTRA) i Javne ustanove „Priroda“, a postavljena je uz potporu Primorsko-goranske županije. Posjetitelji otoka Cresa koji dođu u obilazak Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli moći će je razgledati do konca godine. Eksponati prikazuju krajobrazne cjeline otoka Cresa i objašnjeni su dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku. Na izložbi je detaljnije obuhvaćeno šest krajobraznih cjelina onako kako ih je definirala Studija krajobraza otoka Cresa (dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku na web stranici OTRA-e http://www.pplr-otokcres.info/?page_id=105 )

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Sl. 1. Silvopastoralni način gospodarenja šumom na Tramuntani kod Belog (otok Cres) (foto: M. Randić)

Ovom prigodom ukratko ćemo predstaviti prvu krajobraznu cjelinu smještenu na sjevernom dijelu otoka.

Krajobrazna cjelina Tramuntana

Posjetitelj koji dolazi na otok Cres sa sjeverne strane, preko Porozine, stječe prvi dojam o otoku, kao o  šumovitom i brdovitom krajobrazu, na kojemu se zimi ponekad nailazi na snježne (ne)prilike, a vrhovi najvišeg brdskog grebena su, slično kao i nedaleka istarska planina Učka, ne tako rijetko obavijeni maglom i oblacima (sl. 2).

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Sl. 2. Magla obavija krški pašnjak s ljekovitom kaduljom i primorskim vriskom (Satureja montana) kod Svetog Petra (foto: M. Randić)

 

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Sl. 3. U šumama Tramontane drvećem se gospodari na poseban način – hrastovi se sijeku “u glavu”, tj. “na pedal” pri čemu se razviju neobično oblikovana stabla, dok grabići ostaju u podsloju šume (foto: M. Randić)

Ovdje nailazimo na četiri uža krajobrazna područja: Visoravan istočne Tramuntane, Rasjednu udolinu zapadne Tramuntane, Glavni greben sa zaravni Planis i Obalne strane središnjeg grebena. Visoravan istočne Tramuntane odlikuje se bujnim šumama s izdvojenim pastirskim stanovima. Pojedina stabla u prošlosti sječena su u glavu, tj. na pedal, uglavnom za potrebe ogrjevnog drva (sl. 3), a uokolo stabala prostirali su se šumski pašnjaci za ispašu ovaca (sl. 1). U ponikvama, najčešće ograđenim kružnim suhozidima, odvijala se nekadašnja ratarska aktivnost u vrtovima i malim njivama. Beli, Sveti Petar i Ivanje tri su važna naselja ovog krajobraznog područja. Rasjedna udolina zapadne Tramuntane je uglavnom šumovito krajobrazno područje koje sadrži brojne ponikve i nizane udoline s padinama grebena. Ovdje se nižu i ruralne cjeline s naseljima Filozići, Dragozetići i Porozina. Krajobrazno područje Glavni greben sa zaravni Planis najviši je i najuži dio otoka Cresa. Značajna naselja su Niska i Predošćica, dok je krajobrazno područje Obalne strane središnjeg grebena podijeljeno na zapadne i istočne strme obalne padine s brojnim u bokove usječenim jarugama bujica. Naselja u ovom području su Merag (s obližnjom glasovitom Meraškom jamom – geomorfološkim i botaničkim fenomenom /sl. 5/) i Vodice. Osim zbog očuvanosti prirode i zanimljivih krajobraza, čitavo područje Tramuntane danas ima neobičnu važnost kao veliki spremnik biološke raznolikosti.

M. R.

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Sl. 4. Suhozidi i zatoke (lese) česti su pastirski elementi krajobraza Tramuntane (foto: M. Randić)

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Sl. 5. Bujna reliktna vegetacija u Meraškoj jami (foto. M. Randić)