osor

Slatine kod Osora

Priroda zanimljivosti

Rijetka staništa otoka Cresa – slatine kod Osora

Slaništa ili slatine kao posebni vodeni biotopi koji obuhvaćaju boćate ili zaslanjene vode rijetka su pojava na Kvarnerskim otocima. Na otoku Cresu najznamenitija i najvažnija slaništa jesu slatine kod Osora smještene u Lošinjskom kanalu uz zapadnu obalu otoka Cresa. Ovdje su na razmjerno malom obalnom području dugom 1,5 km i širokom oko 0,5 km poredane, jedna blizu druge, slikovite slatine različitih veličina: Vela slatina (3,4 ha), Mala slatina (2,3 ha), slatina Arci (0,6 ha) i slatina Sonte (0,5 ha).

Slatine kod Osora

Sl. 1. Morsko stanište s periskama (foto: M. Randić)

Slatine kod Osora

Sl. 2. Pojas halofita (foto: M. Randić)

Slatine kod Osora

Sl. 3. Važna sastavnica kopnenog svijeta uz slatine je grm konopljika na čije bogate  ljubičaste cvatove dolijeću raznoliki kukci (foto: M. Randić)

Halofilne zajednice s vrstama  bilja i životinja koja podnose variranja u koncentraciji morske soli (sl. 2) ovdje se izmjenjuju ovisno od uvjeta staništa pojasasto, tj. u svakoj od slatina na ponešto drugačijoj udaljenosti od mora i to od potpuno morskih (sl. 1) do boćatih i slatkovodnih tipova staništa. Takav raspored omogućuje naseljavanje vrlo raznolikoga biljnog  i životinjskog svijeta.

Slatine kod Osora su pravi mali Eldorado za rijetku faunu beskralješnjaka, posebno kukaca (sl. 3). U njima su pronađene neke vrste vodenih kornjaša koje nisu zabilježene za duge kvarnerske otoke, kao niti na susjednom kopnenom priobalju. Pored drugih rijetkih vrsta beskralješnjaka slatine su i stanište za osobito zanimljivu vrstu  vretenca – tamnog slaništara ili pašku čipkicu (Sleysiothemis nigra) koja je vezana osobito za boćata staništa. Ova zanimljiva staništa posjećuju i različite vrste ptica.

M. R.

Povezane zanimljivosti o otoku Cresu:

https://belivisitorcentre.eu/2019/06/krajobrazna-cjelina-osor-i-punta-kriza/

https://belivisitorcentre.eu/2019/01/mocvara-piskel-pisce-kod-grada-cresa/