Vidikovci

Supovi u Gorskom kotaru

Priroda zanimljivosti

Nedavno smo u razgovoru s jednim dugogodišnjim lovcem dobili informaciju  kako je prije nekoliko godina promatrao, s terase svojeg doma u Delnicama, dva bjeloglava supa kako kruže iznad goranske šume, da bi nedugo zatim obje ptice sletjele u šumu, na mjesto gdje je lokalno lovačko društvo imalo organizirano hranilište (mrcinište) za medvjeda. Tada je vjerojatno na mrciništu bila izložena neka strvina, ili je prisustvo gavranova, privuklo supove, koji su očito u preletu ili u redovnoj potrazi za hranom zašli “dublje” u Gorski kotar.

Iako supove u potrazi za hranom na Kvarneru vežemo uz otočni i priobalni prostor te otvorene pašnjačke površine, supovi vrlo efikasno pronalaze i mrciništa smještena u bukovo-jelovim šumama. U više navrata bilježili smo supove koji nose GPS odašiljače, kako s otoka lete u krmpotsko zaleđe, u visoke šume bukve i jele, gotovo uvijek na iste pozicije. Vjerujemo da su lokacije boravka supova na takvim mjestima povezane s mrciništima, a lovci su nam potvrdili da navedeno nije isključeno, obzirom da viđaju veliki broj gavranova  na takvim hranilištima.

Važno je istaknuti da je bjeloglavi sup, uz Učku i Ćićariju te Velebit, također i ciljna vrsta za Natura 2000 područje “HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika” kao područja redovnog hranjenja supova koji gnijezde na Kvarnerskim otocima, primarno jer  obuhvaća i prostrane travnjačke površine primorskih padina, koje supovi pretražuju u potrazi za hranom. U nekoliko navrata, zabilježili smo boravak supova i u risnjačkom masivu, tako da prisutnost supova na goranskom nebu, iako ne tako česta, ne treba nas čuditi. (M.M.)