snijeg pejsaž

Creska Tramuntana u bijelom ruhu

Priroda Novosti, zanimljivosti

Creska Tramuntana u bijelom ruhu

Najavljena hladna fronta proteklu noć (1. na 2. prosinca 2020.) pristigla je i na Kvarner. Bilježi se snijeg od unutrašnjosti istarskog poluotoka, Učke, riječkog zaleđa i Gorskog Kotara, no snježne pahulje nisu zaobišle ni kvarnerske otoke. Nošene sjeveroistočnim vjetrom, pahulje su se zadržale na tlu i bijeli je pokrivač prekrio područje creske Tramuntane. Zbog geografske pozicije sjevernog dijela otoka Cresa, ovakva pojava nije rijetkost, a utjecaj kontinentalne klime utkan je kako u klimu, tako i u ekosustav creske Tramuntane.

Creska Tramuntana u bijelom ruhu

Složenost tog ekosustava zrcali se u rasporedu mnogih biljnih, životinjskih i vrsta gljiva, ali i njihovih zajednica, pa se na razmjerno bliskim lokalitetima Tramuntane mogu pronaći sredozemni predstavnici poput hrasta crnike (Quercus ilex) na toplijim i osunčanim padinama i obalnim stijenama, „kontinentalni“ predstavnici kao što je obični grab (Carpinus betulus), bademasta mlječika (Euphorbia amygdaloides) i pojedine vrste proljetnica. Moguće je pronaći i vrste koje bi mogli smatrati „planinskima“. Takva je trava iglenac ili uskolisna šašika (Sesleria juncifolia), koja na padinama u podnožju Sisa tvori posebnu biljnu zajednicu. Najbliže slične sastojine trave iglenca rastu na izloženim vršnim grebenima planine Učke, pa i ova vegetacijska posebnost, slično kao i neke (mezo-)klimatske posebnosti – učestalija pojava snijega ili duže zadržavanje oblačne kape na vrhovima Učke i Tramuntane, povezuju ove dvije uzvisine.

Creska Tramuntana u bijelom ruhu

U Gradu Cresu, koji je udaljen tridesetak kilometara od sjevera otoka i koji se nalazi na razini mora, pada kiša, ali od 45. paralele prema sjeveru osjetan je pad temperature i kišne se kapi postepeno pretvaraju u snježne pahulje. U vegetacijskoj slici ova se zamišljena klimatska barijera 45. paralele odražava u biljnom svijetu – južnije od nje povećava se udio vazdazelenih predstavnika kao što je hrast crnika, a sjevernije se prostiru listopadni predstavnici šumske vegetacije, osobito su značajni listopadni hrastovi i grabovi (medunac, bijeli i crni grab).

U lokalnoj klimatskoj slici, putujući prema sjevernom kraju otoka Cresa, pahulje se talože na tlu, a temperatura zraka osjetno pada, stoga je na krškoj visoravni iznad Sv. Petra pa sve do mjesta Ivanje nataloženo između jednog i četiri centimetra snijega. Centralni greben na Tramuntani gdje su nadmorske visine između 500 i 650 metara nadmorske visine vjerojatno bilježi i više snijega.

Ovakve zimske prilike sve su rjeđe zadnjih godina, a tome u prilog ide i protekla zima koja je i na najvišim vrhovima hrvatskih planina zakazala.

Tekst: Tomislav Bandera Anić, CWR (Certified Wildlife Rehabilitator); Marko Randić

Foto: Zasnježena Tramuntana, 2. prosinca 2020., Tomislav Bandera Anić