Rezultati monitoringa supova: Ornitološki rezervati Glavina-Mala luka i otok Prvić

Rezultati monitoringa supova: Ornitološki rezervati Glavina-Mala luka i otok Prvić

Priroda Monitoring supova, Novosti, zanimljivosti

Obilaskom rezervata Glavina – Mala luka i otok Prvić završeno je redovno zimsko prebrojavanje gnijezdećih parova bjeloglavih supova. Poznate mikro lokacije na kojima naše najveće ptice podižu svoje mlade i ove smo godine nadopunili s ponekom novom aktivnom lokacijom što nas svakako raduje. Tako smo obilazeći šire područje ornitoloških rezervata Glavine – Mala luka (prvi ornitološki rezervat proglašen upravo radi zaštite supova 1970. godine), Fojiška – Pod Predošćica, Mali bok – Koromačna, područje posebnog rezervata Prvić, kao i litice otoka Plavnika te litice zapadne obale otoka Cresa nabrojali 120 gnijezdećih parova supova, što korelira s prošlogodišnjom brojkom aktivnih gnijezda u približno istom vremenskom razdoblju. Po područjima bi broj aktivnih gnijezda bio slijedeći:

Fojiška – Pod Predošćica (širi pojas) – 23 aktivna gnijezda

Mali bok – Koromačna (širi pojas) – 43 aktivna gnijezda

Glavine – Mala luka – 21 aktivno gnijezdo

Otok Prvić – 13 aktivnih gnijezda

Otok Plavnik – 12 aktivnih gnijezda

Zapadna obala otoka Cresa – 8 aktivnih gnijezda

Dakako, ovogodišnja brojka aktivnih gnijezda može biti još malo i veća jer uvijek postoji mogućnost da je poneko aktivno gnijezdo ostalo izvan dohvata našeg monitoringa.

Ljetni će pak monitoring početkom lipnja pokazati uspješnost othranjivanja i opernaćivanja mladih jer ćemo tada prebrojati mlade bjeloglave supove koji će u tom trenutku još uvijek boraviti u sigurnosti svojih gnijezda, dok ih roditelji pripremaju za prve (i najopasnije) izazove prvih letova i prelaska u samostalan život.

Naš dodatni obol u tom razdoblju pojačane potrebe supova za hranom jest i redovna dostava hrane na hranilište za bjeloglave supove na otoku Cresu, za slučaj da prirodni obrazac zračnog pretraživanje Kvarnerskih otoka i Primorja za izvorom hrane ne pruži supovima dovoljno materijala za prehranu. (MM, EV)

Rezultati monitoringa supova: Ornitološki rezervati Glavina-Mala luka i otok Prvić

Karakteristično mjesto za gniježđenje