Sup & suri

Sup & suri

Priroda zanimljivosti

Otvoreno stanište, kao što su suhi kamenjarski travnjaci južnog dijela otoka Krka, idealno je područje za promatranje atraktivnih ptica grabljivica u letu, i to onih s najvećim rasponom krila! Suvereni vladari visina zasigurno su bjeloglavi supovi koji neumorno i bez muke „patroliraju“ uzduž ruba visoravni, koja se strmo ruši u Bašćansku dolinu. Posebno smirujući, mogli bi čak tvrditi i teraputski, ima učinak promatranja u letu nekoliko supova koji se odmjereno, bez zamahivanja krila uzdižu u visinu ili prelijeću jedan za drugim sa zapadne na istočnu stranu visoravni i obrnuto, uz zvukove zvona batomaljskog marijanskog svetišta. Supovima se u letu pridružio i suri orao, veličinom nešto manji, no elegancijom leta i siluetom, pravi ukras neba nad Krkom. Iako teritorijalan prema predstavnicima iste vrste, ovaj, još ne u potpunosti odrasli suri orao mirno je dijelio zračni prostor s bjeloglavim supovima, a mi smo, osim uživanja u prizoru, dobili priliku zabilježiti njihovo „druženje“ fotoaparatom.

Sup & suri

Bjeloglavi sup (lijevo) i suri orao (desno) u zajedničkom letu iznad mjesta Batomalj na otoku Krku, snimljeno 30. rujna 2023. (Foto M.M.)