Sup & suri

Sup & suri

Priroda zanimljivosti

Otvoreno stanište, kao što su suhi kamenjarski travnjaci južnog dijela otoka Krka, idealno je područje za promatranje atraktivnih ptica grabljivica u letu, i to onih s najvećim rasponom krila! Suvereni vladari visina zasigurno su bjeloglavi supovi koji neumorno i bez muke „patroliraju“ uzduž ruba visoravni, koja se strmo ruši u Bašćansku dolinu. Posebno smirujući, mogli bi čak tvrditi i teraputski, …

elektrokucija supa

Suri orao i bjeloglavi sup – posljednje žrtve elektrokucije na otoku Cresu

Priroda Novosti

Utjecaj elektrokucije, nažalost na otoku Cresu i na dalje ostaje uzrokom smrtnosti značajnog broja ptica, a posebno velikih, rijetkih i strogo zaštićenih ptica grabljivica. Lešine supova, orlova, škanjaca, sova, galebova i gavranova, samo su neke od vrsta nađenih podno pojedinih stupova srednje naponske elektroenergetske mreže na otoku Cresu. Stupovi, kao često najviše strukture uklopljene u pašnjački otočni krajobraz, ptice grabljivice …