krajobraz

Krajobrazna cjelina Vransko jezero

Priroda Novosti, zanimljivosti

Uz izložbu “Krajobrazi otoka Cresa” – Krajobrazna cjelina Vransko jezero

Krećući se izložbom o krajobrazima otoka Cresa (https://belivisitorcentre.eu/2019/06/izlozba-krajobrazi-otoka-cresa-u-centru-za-posjetitelje-i-oporavilistu-za-bjeloglave-supove-beli-na-otoku-cresu/)  došli smo i do jedne od najatraktivnijih i najintigantnijih otočnih cjelina – Vranskog jezera. U Studiji krajobraza otoka Cresa u ovoj cjelini prepoznato je i krajobrazno područje – Udolina Vranskog jezera (Sl. 1).

Krajobrazna cjelina Vransko jezero

Sl. 1. Krajobrazno područje Udolina Vranskog jezera – pogled sa sjeveroistočnih padina prema jugozapadnim padinama udoline (foto: Ivana Rogić)

Slatkovodno jezero nedaleko naselja Vrana na otoku Cresu uvršteno je u svjetski značajne hidrološke fenomene. Stoga su jezero i njegova udolina izdvojeni kao zasebna krajobrazna cjelina. Zbog vode iznimne kakvoće, jezero je od presudne je važnosti za vodoopskrbu otoka Cresa i Lošinja, a čitavo se područje štiti kao vodozaštitno.

Krajobrazna cjelina Vransko jezero

Sl. 2. Pogled na zapadne padine udoline Vranskog jezera s naznakama parcelacije suhozidima i zarastanja pašnjaka grmovima i šumskim drvećem (foto: Ivana Rogić)

Također, u jezeru je zanimljiva vegetacija slatkovodnih alga parožina, što ga čini rijetkim i ugroženim slatkovodnim stanišnim tipom. Obalne padine jezera su strme, s većim brojem bujičnih jaruga, ali jedino se na sjevernoj i južnoj strani nalaze jaruge na čijim su ušćima formirane zaravnjene naplavne zone na kojima se u obalnoj zoni jezera ukorijenilo močvarno bilje. Na okolnim kamenjarskim pašnjacima, nalazi se tradicionalna parcelacija suhozidima paralelnim s padom terena, ali danas se ondje napasa tek manji broj ovaca – kako zbog razloga vodozaštite, tako i zbog depopulacije prostora (Sl. 2.).

M. R.