elektrokucija supa

Suri orao i bjeloglavi sup – posljednje žrtve elektrokucije na otoku Cresu

Priroda Novosti

Utjecaj elektrokucije, nažalost na otoku Cresu i na dalje ostaje uzrokom smrtnosti značajnog broja ptica, a posebno velikih, rijetkih i strogo zaštićenih ptica grabljivica. Lešine supova, orlova, škanjaca, sova, galebova i gavranova, samo su neke od vrsta nađenih podno pojedinih stupova srednje naponske elektroenergetske mreže na otoku Cresu.

Stupovi, kao često najviše strukture uklopljene u pašnjački otočni krajobraz, ptice grabljivice redovito koriste kao promatračnice i odmorišta. No tehničke izvedbe „glava“ pojedinih stupova ili čitavih trasa dalekovoda mogu biti opasni za ptice. Ptica, svojom aktivnošću na stupu, može zatvoriti strujni krug, stradavajući momentalno od električnog udara (elektrokucije).

Upravo na takav primjer naišli smo 15. studenog 2018. godine, tijekom obilaska opasne trase dalekovoda na južnom Cresu, prema mjestu Verin. Podno stupa br. 175 našli smo mrtvog surog orla! Ogromna šteta za prirodu, obzirom da se na otoku Cresu gnijezdi svega 2-3 para ovih veličanstvenih ptica. Uz isti stup također se nalaze i ostatci lešine bjeloglavog supa, od koje je ostala samo hrpa perja i kostiju!

O problemu elektrokucije upoznat je „HEP – Operater distribucijskog sustava“, koji je na Cresu do sada zaštitio brojne opasne stupove, uključujući i nedavno, dalekovod prema mjestu Ustrine, gdje smo evidentirali u proteklim godinama stradavanja bjeloglavih supova. U planu je i zaštita opasnog dalekovoda za Verin, no pitanje je koliko će još orlova ili supova te ostalih ptica stradati dok se na žice ne ugrade izolatori?

Na odgovor nije dugo trebalo čekati jer smo primili dojavu dana 23. studenog 2018. godine sa sjevernog Cresa. Nedaleko mjesta Dragozetići, ispod stupa pronađena je lešina bjeloglavog supa, još jedna žrtva elektrokucije. I još jedna jedinka manje u populaciji bjeloglavih supova, koja broji tek stotinjak parova u Republici Hrvatskoj.

Suri orao i bjeloglavi sup – posljednje žrtve elektrokucije na otoku Cresu

Lešina supa podno dalekovoda u blizini mjesta Dragozetići

 

Suri orao i bjeloglavi sup – posljednje žrtve elektrokucije na otoku Cresu

Supovi odmaraju na stupovima dalekovoda. U ovoj izvedbi, sam stup ne predstavlja opasnost, već žice s kojim se supovi tijekom leta mogu sudariti.