Krajobrazna cjelina Vransko jezero

Priroda Novosti, zanimljivosti

Uz izložbu “Krajobrazi otoka Cresa” – Krajobrazna cjelina Vransko jezero Krećući se izložbom o krajobrazima otoka Cresa (https://belivisitorcentre.eu/2019/06/izlozba-krajobrazi-otoka-cresa-u-centru-za-posjetitelje-i-oporavilistu-za-bjeloglave-supove-beli-na-otoku-cresu/)  došli smo i do jedne od najatraktivnijih i najintigantnijih otočnih cjelina – Vranskog jezera. U Studiji krajobraza otoka Cresa u ovoj cjelini prepoznato je i krajobrazno područje – Udolina Vranskog jezera (Sl. 1). Sl. 1. Krajobrazno područje Udolina Vranskog jezera – pogled …

Krajobrazna cjelina „Zapadna banda“

Priroda Novosti, zanimljivosti

Uz izložbu “Krajobrazi otoka Cresa” – krajobrazna cjelina „Zapadna banda“ Ova krajobrazna cjelina, u kojoj je, kao neponovljivi krajobrazni dragulj, smješteno jedno od najzanimljivijih drevnih naselja otoka Cresa – Lubenice, sadrži dva uža krajobrazna područja: Visoki dio kraja Gerbin i Šumovite zapadne obalne strane. Krajobrazna cjelina odlikuje se strmim i nepristupačnim obalama u kojima se izdvajaju slikovite šljunkovite uvale i …

Krajobrazna cjelina grada Cresa

Priroda Novosti, zanimljivosti

Uz izložbu Krajobrazi otoka Cresa – krajobrazna cjelina grada Cresa Studija krajobraza otoka Cresa, (dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku na web stranici OTRA-e http://www.pplr-otokcres.info/?page_id=105 ), izdvojila je „središnji dio otoka“ s glavnim naseljem na otoku – gradom Cresom, i podijelila ga na tri uža krajobrazna područja: Cresku zavalu, Brdoviti kraj creskog zaleđa i Obalnu stranu Valunskog zaljeva. Kompleksnošću, izdvaja …

Krajobrazna cjelina Trmuntana

Priroda Novosti, zanimljivosti

Izložba „Krajobrazi otoka Cresa“ U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli na otoku Cresu povodom Međunarodnog dana zaštite okoliša, 5. lipnja 2019., postavljena je izložba „Krajobrazi otoka Cresa“. Izložba je rezultat suradnje Otočne razvojne agencije (OTRA) i Javne ustanove „Priroda“, a postavljena je uz potporu Primorsko-goranske županije. Posjetitelji otoka Cresa koji dođu u obilazak Centra za posjetitelje …

Raste li obična jela na otoku Cresu?

Priroda Novosti, zanimljivosti

Obična jela je visoko, vitko stablo koje naraste 40 do 60 metara u visinu. Svojim pravilnim rastom debla i vazdazelenom krošnjom pridonosi raznolikosti i estetskoj privlačnosti krajobraza. U Primorsko-goranskoj županiji nastanjuje gorske krajeve i prirodno je raširena na padinama brdskih i planinskih uzvisina u Gorskom kotaru. Uobičajeno je u šumskim zajednicama pomiješana s još nekim vrstama drveća unutar areala (prirodnog …

Krški skakavac

Priroda Novosti, zanimljivosti

Krški skakavac (Prionotropis histrix) prilagođen je životu na kamenitim krškim pašnjacima s oskudnim travnatim pokrivačem. Rasprostranjen je od Krasa u Italiji i Sloveniji preko krških dijelova Hrvatske do Bosne i Hercegovine. Zbog promjena na staništima, prvenstveno zarastanja travnjaka, smatra se globalno ugroženom vrstom. Nalazimo ga i na nekim jadranskim otocima, pa tako i na otoku Cresu. Osim obojenošću, koja je …

Krtica na otoku Cresu

Priroda Novosti, zanimljivosti

Na sjevernom dijelu otoka Cresa, na područjima gdje se zadržalo dublje tlo, osobito u šumama, u šumskim kulturama i na nekima od travnjaka nailazimo krtičnjake što je neuobičajeno za jedan Sredozemni otok. Ponekad se ovdašnja „creska“ krtica i krtičnjaci mogu naći čak i na plitkim skeletnim tlima submediteranskih travnjaka a to je jedna od osobitosti njezine ekologije (sl. 1). Na …

Gavrani, supovi i janjenje ovaca

Priroda Novosti, zanimljivosti

Gavrani su krupne i zanimljive ptice vješte u letu. Često ih se vidi kako izvode različite bravure u zraku, a jedre li pravocrtno i ustaljeno u zračnoj struji povremeno snažno zamahuju krilima. Tada se najčešće i glasaju: krak-krak-krak. Ponekad čak možemo čuti kako zamahujući krilima „režu“ zrak. Crno sjajno perje, vrlo jak crn kljun, veličina tijela i njihovo glasanje prepoznatljivi …

Boksit na Tramuntani

Priroda Novosti, zanimljivosti

Boksit je ruda iz koje se dobiva (u današnje vrijeme) dragocjeni metal aluminij. Glavni minerali od kojih je ruda građena jesu aluminijevi hidroksidi. Izrazito crvenkasta boja boksita potječe od primjesa željezne rude hematita. Na otoku Cresu boksit se nalazi u mnogobrojnim malim ležištima, a u većini slučajeva povezan je s nastankom crvenih tala – crvenice ili terra rosse (sl. 1). …

Sup Kvarner – daljnja sudbina

Priroda Novosti, zanimljivosti

Sjećate li se našeg supa Kvarner, koji je nakon puštanja iz Oporavilišta s Cresa preletio sjeverni Jadran te svojim poduhvatom privukao pozornost šire javnosti i stručnjaka koji se bave proučavanjem supova? Donosimo nastavak priče o ovoj iznimnoj ptici koju i na dalje prati sreća. U svojem lutanju Apeninskim poluotokom, osim što smo njegovo kretanje pratili virtualno, putem GPS signala na …